Sopspaning och nya behållare med klotterskydd ska ge renare återvinningsstationer i Södertälje

Sopspaning och nya behållare med klotterskydd ska ge renare återvinningsstationer i Södertälje Under den närmaste veckan inleder Förpackningsinsamlingen sopspaning i Södertälje. Samtidigt slutför Telge Återvinning en ansiktslyftning av 22 återvinningsstationer. Sopspaningen kommer att i första hand omfatta de återvinningsstationer som är särskilt utsatta för nedskräpning. Förpackningsinsamlingen har sedan något år med framgång bedrivit sopspaning i hittills 45 kommuner i landet. Främst motiveras spaningen av att ett litet antal personer eller företag medvetet lämnar otillåtet material och grovsopor av olika slag, allt från möbler, bildäck och TV-apparater till vanliga hushållssopor och matrester. Det skapar otrevnad för kringboende och ger höga städkostnader och är dessutom farligt. Allra värst är det om miljöfarligt avfall lämnas, som exempelvis bilbatterier, kemiska produkter eller överblivna mediciner som kan vara livsfarligt om barn råkar få tag i det. - På de platser i övriga landet där vi satt in sopspaning har nedskräpningen minskat betydligt. Vid de stationer i Södertälje som nu är aktuella har vi främst har problem med företagare som otillåtet lämnar sitt avfall där. Stationerna är bara till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina tomma förpackningar och tidningar, säger Ann-Liz Dingvall, regionansvarig för Förpackningsinsamlingen. - Sopspaningen utförs av pensionerade f d poliser och den kommer att ske vid oregelbundna tider dygnet runt alla veckodagar. Jag vill framhålla att vi inte är ute efter vanliga människor som någon gång råkar sortera fel, utan vi vill avskräcka företag och personer som medvetet använder våra stationer på ett otillåtet sätt. Nedskräpning eller dumpning av otillåtet material är olagligt och det kan leda till böter eller fängelse i allvarliga fall. Hittills har 250 polisanmälningar gjorts i landet. Av dessa har hittills en dom och 21 strafförelägganden lett till böter. Uppfräschade återvinningsstationer 22 stationer renoveras och förses med nya behållare av en mer användarvänlig typ. Behållarna har försetts med ett klotteravvisande vax som gör att klotter lätt kan spolas av. 20 av stationerna förses dessutom med staket. - Vi gör den här investeringen för att få trivsammare och renare stationer, och vi har redan kunnat se att nedskräpningen minskat vid de stationer som vi hunnit göra i ordning under september. Inom den närmaste veckan ska allt vara klart, säger Lennart Sandström vid Telge Återvinning. Idag återlämnas ca 70 procent av alla förpackningar i Sverige. Materialet återvinns på olika sätt, glas kan bli nya glasförpackningar eller isoleringsmaterial, metall kan bli nya bildelar eller metallförpackningar, papper respektive plast blir nya kartonger eller plastföremål, t ex diskborstar. Exempelvis är var tredje ny pappersförpackning gjord av återvunnet papper. För ytterligare information: Ann-Liz Dingvall, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen, tel: 08-566 144 13, mobil 070-239 77 01 Lennart Sandström, Telge Återvinning, Tel: 08-5532 2190, mobil 0708-51 56 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20040823BIT21110/wkr0001.pdf

Dokument & länkar