Sopspaningen ger renare återvinningsstationer - mängden grovsopor har minskat med ca 35 procent i Stockholm och Malmö

Sopspaningen ger renare återvinningsstationer - mängden grovsopor har minskat med ca 35 procent i Stockholm och Malmö Under den senaste tiden har Förpackningsinsamlingen vidtagit kraftåtgärder för att stoppa nedskräpningen vid landets återvinningsstationer. Pensionerade poliser har engagerats som sopspanare i de kommuner som drabbats värst av s k sopdumpning. En analys av spaningen visar att 37 resp 33 procent av grovsoporna har försvunnit i områdena i och runt om Stockholm och Malmö. Under perioderna januari-juli 2002 resp januari-juli 2003, har Förpackningsinsamlingen kontrollerat mängden grovsopor som tranporterats bort från återvinningsstationer i stockholms- resp malmöområdet. I stockholmsområdet (15 kranskommuner samt en stadsdel) kontrollerades mängden grovsopor från 286 stationer och i malmöområdet 115 stationer (belägna i Malmö, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge). Resultatet av analysen är mycket glädjande. I stockholmsområdet har mängden bortforslade grovsopor minskat från 62 ton till 39 ton, d v s en minskning med 37 procent. I malmöområdet har mängden grovsopor minskat från 109 ton till 73 ton, d v s med 33 procent. - Det är troligt att införandet av sopspaning har fått allt fler att inse att de inte kan dumpa sina grovsopor vid återvinningsstationerna, säger Rolf Lundquist, vd på Förpackningsinsamlingen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 99 procent av hushållen sköter detta på ett utmärkt sätt. Det är ett fåtal personer som förstör för alla andra och det är dessa personer vi nu beslutat oss för att identifiera och polisanmäla för att återvinningsstationerna ska bli renare. Ett annat positivt exempel är Kramfors kommun, där nedskräpningen näst intill har upphört, som ett direkt resultat av den pågående sopspaningen. Återvinningsstationer är endast till för hushållen Syftet med återvinningsstationer är att hushållen ska erbjudas möjlighet att lämna sina använda hushållsförpackningar till återvinning. Det återvinningsbara materialet är inte sopor utan en värdefull råvara i produktionen av nya varor. Detta under förutsättning att det sorterade materialet inte är uppblandat med andra material, som t ex diverse hushållssopor. Återvinningsstationerna är endast till för hushåll och privatpersonersförpackningar. Näringsidkare har inte rätt att använda återvinningsstationerna för att lämna sina förpackningar. De kan antingen lämna sina förpackningar på en kommunal återvinningscentral, eller vända sig till en kommunal eller privat entreprenör för att få materialet bortforslat. 250 polisanmälda hittills Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det finns ett flertal dokumenterade fall när personer dömts för dessa brott. Förpackningsinsamlingens spaningsarbete innebär att återvinningsstationer övervakas manuellt, nedskräpare fotograferas och när förövarens identitet ärfastslagen polisanmäls individen. Sopspaning har genomförts i 45 kommuner i landet. Hittills har 250 polisanmälningar gjorts. Av dessa har hittills en dom och 21 strafförelägganden lett till böter. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20040823BIT21130/wkr0001.pdf

Dokument & länkar