Tre nedskräpare från Helsingborg fick böter

Tre nedskräpare från Helsingborg fick böter Förpackningsinsamlingen har under de senaste åren intensifierat arbetet med att hålla rent vid återvinningsstationerna runt om i landet. Som en sista åtgärd har spanare anlitats för att dokumentera och polisanmäla dumpning av sopor. I Helsingborg har hittills 14 personer polisanmälts, och nyligen kom de tre första besluten från åklagarmyndigheten. De tre nedskräparna har erhållit strafförelägganden om 30, 50 respektive 60 dagsböter. Spaning vid landets återvinningsstationerna inleddes på försök under våren 2001. Eftersom spaningen ledde till minskad nedskräpning, utökades spaningsarbetet under 2002 och har fortsatt under 2003. Hittills har spaning bedrivits i 37 kommuner. 198 polisanmälningar har gjorts totalt i landet, varav 17 hittills har lett till strafförelägganden. Eftersom Förpackningsinsamlingen är mycket angelägen om att övervakningen ska ske på ett rättssäkert och objektivt sätt har pensionerade och mycket erfarna poliser anlitats som spaningspersonal. Innan en polisanmälan görs granskas underlagen dessutom av en fd överåklagare. Exempel på arbetssätt är t ex att spanarna fotograferar misstänkta individer och registreringsskyltar på bilar. Spanarna genomsöker även de sopor som lämnats på marken för att hitta adresser eller annat som kan identifiera nedskräparen. Förpackningsinsamlingens primära syfte med spaningen är INTE att sätta dit enskilda individer, utan att få stopp på den systematiska nedskräpningen vid återvinningsstationerna! För ytterligare information: Ulla Krohn, projektledare för repressiva åtgärder, Förpackningsinsamlingen, tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Rui Rhodes, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 046-37 39 72, mobil 070-685 65 87, ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20040823BIT20860/wkr0001.pdf

Dokument & länkar