If koncentrerar kapitalförvaltningen till Stockholm

I samband med att If nu koncentrerar sin kapitalförvaltning har dess organisation förstärkts med Björn Kassel från Dresdner Bank och Staffan Hentze från Handelsbanken, medarbetare med gedigen finansiell erfarenhet.

Rekryteringarna innebär att If nu har en liten men högkvalificerad kapitalförvaltning om 17 personer som från Bergshamra förvaltar 55 av Ifs totalt 80 miljarder kronor. Resterande 25 miljarder kommer att förvaltas av Mandatum Kapitalförvaltning, som också är en del av Sampokoncernen. Liksom tidigare sköter Mandatum europeiska räntor och globala aktier då Finland ingår i EMU. Björn Kassel kommer att arbeta med aktiv förvaltning av koncernens valutaexponering, ett arbete som han har god erfarenhet av från tidigare anställning inom Alecta kapitalförvaltning. Staffan Hentze har på Handelsbanken arbetat framgångsrikt med aktieförvaltning av svenska aktier och nordiska småbolag. Övriga portföljförvaltare är Mattias Andersson, Karl-Johan Bergström och Joakim Blomqvist. – Vår ambition är att Ifs kapitalförvaltning ska fortsätta vara en liten organisation med hög kompetens, säger Lars Lönnquist, Head of Investment Management. Placeringsinriktningen innebär aktiv förvaltning av både aktier, räntor och valuta samt absolutavkastande strategier. Vi kommer delvis att gå mot trenden på marknaden och placera en stor del av kapitalet på den nordiska marknaden. – Vi kommer inom aktieförvaltningen företrädesvis att titta på långsiktiga investeringar i skandinaviska medelstora kvalitetsbolag med ett marknadsvärde om en till tio miljarder kronor, något få investerare och analytiker gör. Det innebär inte bara ökade möjligheter till bra investeringar för vår del utan även nya möjligheter för bolagen själva, säger Lars Lönnquist. If hade även tidigare kontroll över kapitalförvaltningen, men med koncentrationen kommer nu även stora delar av administrationen och köp av enskilda värdepapper att ske internt. Med nuvarande lösning kommer If att kunna utnyttja information från övrig verksamhet samt få bättre kontroll över egna positioner. Dessutom kommer arbetet med dagliga placeringar att ge viktig information som kan påverka de långsiktiga besluten. If får nu ett gemensamt värdepapperssystem med Sampokoncernen, vilket kommer att ge kostnadsfördelar vad gäller bland annat riskkontroll och rapportering över Ifs, Sampokoncernens och koncernens andra dotterbolags placeringstillgångar.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar