If säljer Sjö- & Energiverksamheten för 230 miljoner kronor till norska Assuranceforeningen Gard

If säljer Sjö- & Energiverksamheten för 230 miljoner kronor till norska Assuranceforeningen Gard If Skadeförsäkring AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av affärsområde Sjö & Energi till Gard Marine & Energy, ett nybildat bolag samägt av If och den norska Assuranceforeningen Gard. Försäljningspriset uppgår till 230 MSEK (30 MUSD). Genom försäljningen renodlar If sin verksamhet och reducerar huvuddelen av riskexponeringen mot sjö- och energisegmentet. Affären frigör kapital som medför att If koncernens konsolideringsgrad ökar med cirka 3,5 procentenheter. Det egna kapitlet uppgår till 1 460 MSEK (190 MUSD) i det nya bolaget. Totalt gör If ett kapitaltillskott om 615 MSEK (80 MUSD) samt tecknar ett förlagslån om 115 MSEK (15 MUSD) i det nya bolaget Gard Marine & Energy. Ifs ägarandel uppgår initialt till 42 procent men kommer successivt att minska enligt överenskommelse med Assuranceforeningen Gard. Investeringen i bolaget kommer att ingå som en finansiell placering i Ifs aktieportfölj. Affärens genomförande förutsätter godkännande från berörda myndigheter. "Vi koncentrerar nu försäkringsaffären till våra kärnverksamheter i Norden och Baltikum och förbättrar stabiliteten i portföljen i och med försäljningen" säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. "Affären medför också fördelar för sjö- och energiverksamhetens kunder, som får bättre förutsättningar att långsiktigt dra nytta av Gards specialistkompetens" fortsätter han. Ifs sjö- & energiportfölj, som härrör från Storebrand, Vesta och Sampo har administrerats av Norgebaserade Gard Services AS. Affärsområdet utgör cirka 5 procent av Ifs totala portfölj och bruttopremieinkomsten uppgick till 2 509 MSEK för verksamhetsåret 2002. Verksamheten redovisade ett tekniskt resultat per halvårsskiftet 2003 om -71 MSEK och totalkostnadsprocenten uppgick till 116,6 procent. Marknaden för sjö- och energiförsäkring är specialiserad med ett fåtal internationella aktörer. Det nybildade bolaget blir en av marknadsledarna i branschen med en kapitalisering som säkerställer en A- rating från ledande ratinginstitut. Torbjörn Magnusson, VD och Koncernchef +46 8 788 11 07 Caroline Rosén, Chef Investerarrelationer + 46 70 589 00 37, +46 70 589 00 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar