Kommentar från If med anledning av Pohjolas bolagsstämma: Ifs pannordiska strategi ligger fast.

Kommentar från If med anledning av Pohjolas bolagsstämma: Ifs pannordiska strategi ligger fast. If är sedan årsskiftet fullt verksamt i Norge, Sverige och Danmark. Skandia och Storebrand har fullgjort sammanslagningen av sina respektive skadeförsäkringsverksamheter. If är redan ett välkänt varumärke i Sverige, Norge och Danmark. Idag har Pohjolas bolagsstämma beslutat att ensidigt häva avtalet med Skandia och Storebrand kring If. - Vi beklagar detta beslut. Under tio månader har vi tillsammans arbetat intensivt för att förverkliga If. Bolaget har lanserats i Norge, Sverige och Danmark. Även i Finland har integrationsarbetet kommit långt och det enda som saknades för en extern lansering av If var ett beslut från de finska myndigheterna att få överföra Pohjolas försäkringsportföljer till If. Genom dagens beslut förstörs betydande värden både för Pohjola och If, säger Ifs vd Bo Ingemarson. - Ifs pannordiska strategi ligger fast. If är det ledande nordiska skadeförsäkringsbolaget. De strategiska, finansiella och operativa fördelar som låg till grund för samarbetet gäller fortfarande. Med den utgångspunkten fortsätter vi vårt arbete i Sverige, Norge och Danmark. - Finland är fortsatt en viktig marknad i vår nordiska strategi. If har redan en filial etablerad i Finland och ska naturligtvis inte undanhålla den finska marknaden och de finska försäkringstagarna från de möjligheter som If erbjuder inom skadeförsäkring, säger Bo Ingemarson. - Jag vill framföra ett särskilt tack till alla medarbetare i Finland som på ett engagerat och professionellt sätt kommit att betyda mycket i det interna arbetet inom If, avslutar Bo Ingemarson I februari 1999 beslutade Skandia och Storebrand att slå samman sina skadeförsäkringsrörelser. I juni samma år anslöt sig det finska försäkringsbolaget Pohjola till grupperingen. Hösten 1999 offentliggjordes att namnet på det nya, ledande, pannordiska, skadeförsäkringsbolaget är If. Pohjolas pro forma andel av Ifs premier var under 1999 20 procent Stockholm Helsingfors Köpenhamn Oslo Ytterligare information: Media: Helena Dyrssen Telefon: 08-788 2335 Mobil: 070 5292335 IR: Susanna Halse Telefon: 08-788 24 28 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar