Resultat 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Vinst i fjärde kvartalet MSEK 669 (-1 572 proforma1) · Fortsatt resultatförbättring i kärnverksamheten · Combined ratio helår 106,1% (113,1 %1), fjärde kvartalet 105,5% (124,1%1) · Omkostnadsprocent helår 28,3% (30,4%1), fjärde kvartalet 26,9% (31,8%1) · Investeringsresultat MSEK 690 redovisat, MSEK 1 424 till marknadsvärde · Kapitalavkastning 2,1% · Rörelseresultat MSEK -2 080 · Kassaflöde från försäkringsverksamheten MSEK 1 551 1) Proforma inklusive Sampos skadeförsäkringsverksamhet, omräknat enligt svenska redovisningsprinciper. I konsolideringen har Ifs redovisningsprinciper använts. Solna, 25 februari 2003 Torbjörn Magnusson Vd och koncernchef Investor relations: Elisabeth Wisén tel: +46 8 788 24 28 Presskontakter: Helena Dyrssen tel: +46 70 529 23 35 En telefonkonferens hålls den 25 februari klockan 16.00. Telefonnumret är +44 (0)20 716 201 25. På Ifs hemsida återfinns en presentation och mer detaljerad information. www.if-insurance.com Detta är en översättning. Om skillnader skulle förekomma mellan de olika språkversionerna gäller den engelska. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar