Riksdagsbeslut ökar kraven på en fungerande sjukvårdsförsäkringsmarknad

Riksdagen röstade på onsdagen den 8 december igenom arbetsmarknadsminister Hans Karlssons proposition ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”. Då beslutet ökar arbetsgivarens ansvar för heltidssjukskrivna kommer det därmed att ställa krav på en fungerande sjukvårdsförsäkringsmarknad, inte minst för småföretagen. Det menar Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef på If, nordens ledande skadeförsäkringsbolag.

Genom Riksdagens beslut den 8 december kommer sjukförsäkringssystemet att ändras inför årsskiftet 2004/2005. Arbetsgivarna får då ett ökat kostnadsansvar för sjukskrivningarna. De ska bland annat betala 15 procent av kostnaderna för sjukskrivningarna från och med dag 15. Beslutet ökar oförutsägbarheten för småföretagen, något som en fungerande sjukvårdsförsäkringsmarknad kan underlätta. Genom att fungera som en ”avbrottsförsäkring” syftar sjukvårdsförsäkringen till att så fort som möjligt få den anställde tillbaks till arbetet. Det leder till stabilare förutsättningar för arbetsgivaren och skapar trygghet för arbetstagare. – Småföretagarna är ofta helt beroende av varje anställd och måste kunna förlita sig på att denne är tillbaks i arbetet så fort det bara går. Sjukvårdsförsäkringen kan underlätta detta behov, något som dock kräver en anpassad sjukvårdslösning för företagarna, säger Torbjörn Magnusson VD och koncernchef på If. If kommer under första kvartalet 2005 att lansera sjukvårdsförsäkringsprodukter till företag och ser i dagsläget en stark efterfrågan inte minst från småföretagen. Branschen står redo att möta den ökade efterfrågan. Nu återstår att se om regeringen också kan bidra till att försäkringsbolagen ska kunna leverera. – Tiden då sjukvårdsförsäkringarna var en sällsynt företeelse för ett fåtal är förbi. De håller istället på att utvecklas till ett utbrett komplement till de offentliga försäkringarna och det är bland småföretagarna som vi finner den största efterfrågan, säger Torbjörn Magnusson. Marianne Ahlgren, pressekreterare Telefon: + 070-352 23 63 If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,8 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Bruttopremieinkomsten var 39 miljarder svenska kronor år 2003 och antalet medarbetare 7000

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar