SKADOR PÅ FORDON SOM ORSAKATS AV VATTEN OCH HAGELSKURAR

IF SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG AB TILL MEDIERNA 4.8.2004 SKADOR PÅ FORDON SOM ORSAKATS AV VATTEN OCH HAGELSKURAR Det kan stå sig dyrt att köra genom vatten Från den frivilliga bilförsäkringen ersätts i begränsad omfattning skador på bilen som orsakats av vatten. Vattenskador ersätts från Ifs helkaskoförsäkring, om vattnet plötsligt och oförutsett stiger i ett garage, på en gata eller i ett hamnområde, där fordonet har parkerats. - Också i dessa situationer beaktas möjligheterna att förhindra skadan, t.ex. genom att bogsera fordonet i trygghet, berättar ersättningschef Matti Reini från If Skadeförsäkringsbolag. Skador på fordonets lackering som orsakats av en hagelskur ersätts också från helkaskoförsäkringen, varvid den ersättning som utbetalas från försäkringen sänker bonusen. En skada som orsakats av vatten, då fordonet framförts på en översvämmad väg eller ett område som blivit under vatten, ersätts däremot inte enligt försäkringsvillkoren. - Skador uppstår i allmänhet då man kör i djupt vatten på körbanan och vatten sugs in i motorn via luftintaget. Bilens elsystem kan också gå sönder och avbryta färden. Det lönar sig att vara särskilt försiktig bl.a. vid järnvägsunderfarter och vägar under broar, konstaterar Matti Reini. - I trafiken växlar situationerna och förhållandena och det kan finnas överraskande mycket vatten på körbanan. Det är fullt normalt att köra vid regn och förbjuds naturligtvis inte i försäkringsvillkoren. Vi vill ändå påminna våra kunder om deras ansvar i händelse av att de tar risker, för att undvika tråkiga erfarenheter, tillägger Reini. - Beroende på bilens modell och felet kostar det 3 000-5 000 euro att reparera ett fel på motorn. Om man upptäcker ymnigt med vatten på ett gatu- eller vägavsnitt, lönar det sig att stanna i tid och söka en annan rutt. Även om framförkörande bilar lyckas ta sig genom vattenhindret, utgör det ingen garanti för att den egna bilen klarar av vätan. Mängden vatten och förändringarna i vägytan till följd av svämvattnen kan komma som en överraskning, säger Reini. Försäkringen ersätter heller inte skador som orsakats av att vatten regnat in i bilen genom ett öppet fönster eller en öppen dörr. Ifs bilserviceförsäkring ersätter bogsering, då bilfärden har avbrutits på grund av att bilen t.ex. fått ett tekniskt fel som beror på fukt eller nedvätning. Bogseringen ersätts, även om den skada som drabbat fordonet inte skall ersättas från grundförsäkringen. Ytterligare information: Ersättningschef Matti Reini, If, tfn 010 514 1167, 050 424 1167 Kommunikationschef Anja Talasmo, If, tfn 010 514 4027, 0500 507 793 www.if.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT00160/wkr0001.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar