Zürich försäkringsportföljer i Lettland och Litauen övergår till If

Zürich försäkringsportföljer i Lettland och Litauen övergår till If If Skadeförsäkring och Zürich Financial Services Group har ingått ett preliminärt avtal som innebär att försäkringsportföljerna i Zürichs bolag i Lettland och Litauen ska överföras till Ifs lokala dotterbolag. Dessutom kommer If att bli Zürichs samarbetspartner i de baltiska länderna. Portföljöverlåtelsen kräver godkännande av nationella myndigheter. Idag är Ifs marknadsandel i Lettland 4 procent och över 6 procent i Litauen. Om Zürichs kunder förnyar sina försäkring i If kommer premievolymen att öka med omkring 20 procent i Lettland och med omkring 10 procent i Litauen. I överenskommelsen mellan If och Zürich ingår ett omfattande återförsäkringsskydd för de överförda portföljerna. Förnyelse av affären kommer ske enligt Ifs underwritingregler. Parterna har dessutom träffat överenskommelse om framtida samarbete i Lettland och Litauen samt i Estland. "Vi kommer att vara Zürich's samarbetspartner i dessa länder, det vill säga vi kommer att erbjuda Ifs riskhanterings- och försäkringstjänster till Zürich's internationella kunder", säger Kimmo Haapalehto, ansvarig för Ifs verksamhet i de baltiska länderna. Ytterligare information: Kimmo Haapalehto, ansvarig för Ifs verksamhet i de baltiska länderna, tel. +358 500 861 648 Helena Dyrssen, kommunikationschef , tel +46 70 529 23 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01400/wkr0002.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar