Välkommen till Nordiskt Socialförsäkringsmöte: Arbete som grunden för trygghet – socialförsäkringen och välfärdenVälkommen till Nordiskt Socialförsäkringsmöte Arbete som grunden för trygghet – socialförsäkringen och välfärden

Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Ann-Sofi Blomkvist Biträdande presschef 08-786 91 97 073-809 17 42

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Välkommen till det sjuttonde Nordiska socialförsäkringsmötet som hålls i Stockholm den 11-13 juni. Mötet – som är en samlingsplats för de nordiska ländernas socialförsäkringsorganisationer – hålls vart fjärde år.
Socialförsäkringarna diskuteras och ändras i alla nordiska länder. Utgångspunkten i Sverige och i de andra länderna är arbetslinjen. Arbete som grunden för trygghet – socialförsäkringarna och välfärden är också temat för socialförsäkringsmötet som hålls i Stockholm På mötet finns till exempel seminarier om Delad föräldraförsäkring, IKEA- effekten i gränslandet mellan Sverige och Finland, Beslutsstödet för försäkringsmedici, Flexecurity i Danmark samt Nya reglerna för sjukförsäkringen i Sverige. För fullständig seminarieförteckning se bilagan.
Deltagarna på mötet är representanter för myndigheter och andra organisationer inom socialförsäkringen i de nordiska länderna – cirka 50 personer deltar från varje land. Antalet deltagare totalt är cirka 250.
Journalister är välkomna att delta under föreläsningar och seminarier. Anmälan görs enklast till Robin Lapidus, Försäkringskassan, 08-786 97 21 eller robin.lapidus@forsakringskassan.se Med vänlig hälsning Robin Lapidus För program se bilaga

Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/