Arnold Fahlén har anställts som räntechef

Arnold Fahlén har anställts som chef för Första AP-fondens ränteförvaltning. Arnold Fahlén kommer närmast från AFA Försäkring där han varit ansvarig för ränte- och valutaförvaltningen.

Hans Gustafson, fondens tidigare räntechef, tillträder en tjänst på fondens enhet för Strategisk Allokering.

Frågor besvaras av Första AP-fondens VD Wiliam af Sandeberg,
tel 08-566 20 201.