Biopanna på väg till Fortums kraftvärmeverk i Nynäshamn

Biopanna på väg till fortums kraftvärmeverk i Nynäshamn Idag startar transporten av en 140 tons biobränslepanna från Kvaerner Pulping i Göteborg till Fortums nya kraftvärmeverk i Nynäshamn. Biobränslepannan är hjärtat i det system som ska hjälpa Nynäshamn att få en ytterligare förbättrad miljö genom leverans av fjärrvärme och kraftproduktion. Leveransen av biobränslepannan är ett viktigt steg i projektet EkoSamVärme Nynäshamn. Pannan kommer att klara av den största delen av processångförsörjningen till Nynäs Refinings raffinaderi och dessutom tillsammans med spillvärme från raffinaderiet att värma ett 70-tal fastigheter i Nynäshamn. Projektets miljöeffekter är mycket positiva, när det nya kraftvärmeverket tas i drift kommer bland annat koldioxidutsläpp minska med motsvarande ca 5 procent av Sveriges totala målsättning i enlighet med Kyotoprotokollets klimatmål. - Installationen av pannan är en spännande milstolpe i projektet. I och med att vi lyfter in denna 140 tons-pjäs kommer aktiviteten på byggplatsen att öka markant. Som mest kommer 100 entreprenörer att arbeta samtidigt på plats för att vi ska hålla vår målsättning att börja producera miljövänlig ånga och fjärrvärme i början av nästa år, berättar Jonas Dyrke, projektledare på Fortum. Fortum har bedrivit projekt "EkoSamVärme Nynäshamn" på plats sedan i somras. Mark- och grundläggningsarbeten är färdiga och just nu pågår uppförandet av själva byggnaden. Inlyftet av pannan påbörjas under onsdagen den 5 mars. Fortum Fortum är ett av Nordens ledande energiföretag. Verksamheten omfattar alla delar av energikedjan; kraft och värme, olja och gas samt energirelaterad konsultverksamhet, drift och underhåll. Fortums kunder är internationella energibolag, industriföretag, oljebolag och privata energikunder. Fortums aktie är noterad på Helsingforsbörsen. För ytterligare information, kontakta: Björn Söderberg Fortum 08-671 70 00 , 070-557 77 95 bjorn.soderberg@fortum.com Är ni intresserade av att beskåda inlyftet av den nya pannan på onsdag är ni välkomna att kontakta oss. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar