Birka Värme moderniserar och bygger ut Högdalenverket

Report this content

Birka Värme Moderniserar och bygger ut Högdalenverket Birka Värme har tecknat avtal med Babcock & Wilcox Vølund gällande leverans av en ny avfallsbaserad panna till Högdalens kraftvärmeverk. Den nya pannan är en del i den modernisering och utbyggnad som ska genomföras i anläggningen, med start i höst. I Högdalenverket omhändertas brännbart avfall från Stockholmsregionens invånare. Birka Värme investerar nu 850 MSEK i anläggningen för att möta det ökande behovet av säker och miljöanpassad avfallsförbränning i regionen. Den nya pannan kommer att ha en kapacitet om 95 MW vilket ersätter ca 70 000 ton eldningsolja per år. - Högdalenverket försörjer idag hela södra Stockholm med miljöanpassad fjärrvärme. Genom utbyggnaden har vi möjlighet att möta det ökade behovet av fjärrvärmeleveranser och samtidigt som både el och fjärrvärme utvinns ur hushållsavfallet, berättar Berndt Nordmark. Efter ombyggnationen kommer Högdalenverket på ett miljöanpassat sätt kunna bidra till införandet av EU:s direktiv om förbud mot deponering av brännbart avfall. Birka Värme AB Birka Värme är en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa och har det största stadsgasnätet i Sverige. Merparten av verksamheten är förlagd i Stockholm, men företaget har även verksamhet på flera andra orter i Sverige. Birka Värme utvecklar ständigt nya lösningar för att återvinna avfall och spillvärme, från bostäder och industrier, och nyttiggöra detta i energiproduktionen på olika sätt. Birka Värme ägs av den finska energikoncernen Fortum och Stockholms stad. Babcock & Wilcox Vølund Babcock & Wilcox Vølund är en del av McDermott koncernen som också omfattar Babcock & Wilcox, Ohio, USA. Babcock & Wilcox Vølund har tillverkat avfallsförbränningsanläggningar i mer än 70 år. För mer information vänligen kontakta: Birka Värme: Områdeschef södra Stockholm, Berndt Normark Tel: 08-671 82 50 Informationschef, Thea Sterner Tel: 08-671 76 49 Bacock & Wilcox Vølund: Tel: +45 76 14 34 00 Area Sales Manager, Kenneth Jørgensen web: www.volund.dk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00290/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar