Fortum har träffat avtal med Stockholms stad om miljövänlig el

Fortum har träffat avtal om leverans av el märkt med Bra Miljöval till Stockholms Stad. Elleveransen omfattar 24 av stadens nämnder och förvaltningar i Stockholm. Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke och den enda miljömärkningen för el som är certifierad av en oberoende part.

Upphandlingen är en del av den strategi som kommunfullmäktige beslutat om för att klara Stockholms stads miljömål om 100 procent miljömärkt el och 10 procent energieffektivisering. Avtalet omfattar leverans av 150GWh el per år, eller motsvarande 7 000 eluppvärmda villor. Elleveranserna kommer att fasas in successivt från och med 2005-01-01. Avtalet är ettårigt och ett steg i Stockholms stads långsiktiga strategi att låta samtliga förvaltningar och nämnder präglas av miljöhänsyn. Utöver själva elleveransen ingår i avtalet också tillgång till energitjänster efter separata överenskommelser. Ett exempel på hur fonderade medel i Fortums Bra Miljöval fond används är för att rädda öringen i sjön Sommen. Medel från fonden har möjliggjort att mängden vatten som spills i fåran till lekområdet kan ökas. Fortum förbinder sig att släppa tre gånger så mycket vatten vid sidan om dammen som i dag. Projektet är femårigt och avtalet, som tecknades i förra veckan, förnyas årligen. Projektet är ett samarbete mellan Tranås Energi, Sommens fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Östergötland och Fortum. För ytterligare information kontakta; Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, tel: 08 671 71 34, mobil: 0703 445 332

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera