Fortum lanserar kundgaranti för privatkunder i Norden

Fortum lanserar kundgaranti för privatkunder i Norden För att stärka servicenivån och möta kundernas krav på snabbt, riktigt och flexibelt bemötande lanserar Fortum en kundgaranti. Kundgarantin innebär att kundernas rätt till kompensation vid fel förbättras och framförallt efterskänker Fortum fordringar äldre än 12 månader. Kundgarantin är marknadens bästa erbjudande och gäller samtliga Fortums privatkunder i Sverige och Finland. - Vi intensifierar nu arbetet med att förbättra servicen till våra kunder. Fortums kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör. Vi lanserar nu marknadens bästa erbjudande med vår kundgaranti. Att vi efterskänker privatkunders skulder som är äldre än 12 månader är ett viktigt steg -vi kan fortsätta med ett "rent bord" , säger Christian Lundberg, VD Fortum Markets och talesman för Fortum i Sverige. Beslutet gäller samtliga Fortums privatkunder i Sverige och Finland. I Sverige kommer kundgarantin att gälla omedelbart och i Finland kommer den att gälla fr om den 1 januari 2005. Grundorsakerna till efterdebiteringar är oftast försenad elmätaravläsning och problem vid leverantörsbyten. Flyttanmälan sker till nätbolaget, som i sin tur ska anmäla bytet till berörd elleverantör. Denna överlämning fungerar inte alltid tillfredsställande. Här pågår ett intensivt arbete i branschen med att förbättra processer och system hos såväl nätbolag som elleverantörer, där Fortum har en ledande roll. Alla Fortums privatkunder i Sverige och Finland har rätt till Fortums Kundgaranti som innefattar: 1. Avläsningsgaranti - prisreduktion vid försenad mätaravläsning 2. Faktureringsgaranti - prisreduktion vid försenad fakturering 3. Leverantörsbytesgaranti - rätt till ersättning vid försenat leverantörsbyte 4. Handläggningsgaranti - rätt till ersättning vid försenad handläggning Kundgarantin gäller i affärsrelationen mellan kunden och Fortum Markets AB och/eller Fortum Distribution AB. Mer information om kundgarantin finns på www.fortum.se och www.fortum.fi. - Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig professionellt bemötta och att deras frågor tas på allvar. Under de senaste åren har vi intensifierat vårt arbete med förbättringar för våra kunder. Vi har bland annat tagit fram en förenklad räkning, en gemensam kundtjänst för el och nätfrågor, utvecklat tjänster på vår hemsida och nya flexibla erbjudanden. Kundgarantin är ett ytterligare steg i det arbetet. För ytterligare information kontakta; Christian Lundberg, VD Fortum Markets Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, tel: 08 671 71 34, mobil: 0703 445 332 Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer elektricitet och värme, raffinerar olja och säljer oljeprodukter, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingfors fondbörs. 2003 uppgick företagets nettoomsättning till 11,4 miljarder euro och medelantalet anställda var 13 300. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera