Fortum och moelven gör torsby till miljövinnare

Fortum och Moelven gör Torsby till miljövinnare AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad har tillsammans med Moelven Notnäs AB i dagarna tecknat avtal om fortsatt energisamarbete. Avtalet värderas till över 150 miljoner kronor och innebär att AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad bland annat investerar i ökad biobränslekapacitet och förbättrad rökgasrening. - I det fortsatta energisamarbetet finns det bara vinnare, miljöeffekterna av det fortsatta samarbetet är betydande. Den relativt nya, befintliga biopannan på nedlagda Knappåssågen kommer under våren att flyttas till Notnäs. Detta innebär ökade förutsättningar att elda "våta" biobränslen (i huvudsak bark) från Notnässågen, säger Thomas Malmstedt, resultatenhetschef på Fortum Värme. Arbetet med de nya investeringarna påbörjas under våren. Den nya biobränslepannan inklusive rökgasrening och högre skorsten beräknas vara i drift under senare delen av hösten. Arbetena i sin helhet beräknas vara klara under sommaren/hösten 2004. Håkan Laack, kommunalråd i Torsby Kommun, uttrycker sin uppskattning över satsningen och poängterar att även kommunen och övrigt näringsliv påverkas positivt. - Det som är bra för Notnässågen är bra för Torsby, menar Håkan Laack. - Miljövinsterna är stora bl.a. eftersom värmeverket förser både Notnäs och stora delar av fastigheterna i Torsby med värmeenergi. Detta ger i sin tur ytterligare positiv miljöpåverkan eftersom tidigare överbliven bark ej behöver transporteras med lastbil till andra värmeverk. Avtalet innebär att Notnäs kan fokusera på kärnverksamheten; att förädla timmerråvara från närområdet. Avtalet har genomarbetats mycket noggrant i över ett år och har lärt båda parter väldigt mycket som vi kommer att ha nytta av i det fortsatta samarbetet, säger Peter Broberg, Vd på Moelven Notnäs. För ytterligare information, kontakta: Thomas Malmstedt, resultatenhetschef Fortum Värme samägt med Stockholms stad på tel. 054-55 84 34, 070-320 89 05 eller Thea Sterner, kommunikationschef Fortum Värme samägt med Stockholms stad tel. 08-671 76 49. Kontaktperson på Moelven Notnäs är Peter Broberg tel. 0560-16800 eller mobil 073-80 168 04. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad tillgodoser sina kunders behov av leveranssäker, miljöriktig och ekonomiskt konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla. Därtill driver företaget Sveriges största stadsgasrörelse. Fjärrvärmen är energieffektiv och robust, den kan utnyttja en mängd olika bränslen och den erbjuder reducerade utsläpp av skadliga ämnen. Fjärrkylan innebär komfort i kommersiella byggnader och minskade utsläpp av ämnen som skadar atmosfären. Merparten av verksamheterna bedrivs i Stockholm och företaget har även fjärrvärmeverksamhet på många orter i landet - ofta i partnerskap med industrier och kommuner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar