Stockholm stad och Fortum gör gemensam miljökampanj

I en informationskampanj och utställning som Stockholms stad och Fortum genomför tillsammans visas framtidens energikällor.

Kampanjen satte igång i måndags på tunnelbanan och ska pågå under veckan. Utställningen, som handlar om vad staden och Fortum gör för miljön, pågår t.o.m. februari 2005 i det gemensamma miljöinfocentret GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Utställningen invigdes med ett seminarium den 23/11 där stadens mål och Fortums insatser diskuterades. Ett centralt mål för Stockholms stad är att bli helt koldioxidfri till år 2050. -Vi vill belysa de framtida investeringar vi gör tillsammans med Stockholms Stad för att få Stockholm att bli renare. Tekniken vi har presenterat i Hammarby Sjöstad fungerar så bra att vi vill berätta om projektet för politiker och allmänhet, säger Timo Karttinen, Fortums utvecklingsdirektör. I utställningen visar staden sitt handlingsprogram mot växthusgaser medan Fortum lyfter fram "intelligent teknik" och förnybar energi som solceller, bränsleceller, solfångare och biogas, som har använts i Hammarby sjöstad. I ett projekt som kommuniceras i kampanjen ger till exempel solceller energi till trappbelysning och hissar. Enligt Stockholms stad är GlashusEtt och Hammarby Sjöstad goda exempel på hur energiindustrin och kommuner kan samarbeta. ”Hammarby Sjöstad har inte bara blivit en vacker och stimulerande miljö för dem som bor här, utan också ett uttryck för vad modern teknik kan åstadkomma på energiområdet. Vi har haft ett gott samarbete med Stockholms stad och tillsammans har vi kunnat visa på tekniska lösningar för ett energieffektivt boende i framtiden. Vi har anledning att vara stolta över vad vi åstadkommit tillsammans här i Hammarby Sjöstad.” sa Timo Karttinen. För ytterligare information kontakta; Gregor Hackman, Stockholms stad, tel:08 508 29 773 Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, tel: 08 671 71 34, mobil: 0703 445 332

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar