Forum SQL AB har tecknat partneravtal med Rational Software

Pressmeddelande 2000-05-15 Forum SQL AB har tecknat partneravtal med Rational Software, där Forum SQL kommer att agera som systemintegratörspartner inom test och kvalitetssäkring. Avtalet förstärker det redan etablerade samarbetet mellan de båda företagen. Teknikansvarig Jörgen Damberg på Forum SQL TestTeam anser att styrkan i Rationals produktutbud är att produkterna ligger helt i linje med marknadens krav vad gäller teknisk bredd och skalbarhet. Forum SQL AB har under längre tid arbetat med Rationals produktutbud och partnerskapet ses som en bekräftelse på Forum SQLs kompetens inom test och kvalitetssäkring. Med Rationals världsledande produktkoncept kan Forum SQL TestTeam erbjuda tjänster och produkter genom hela utvecklingskedjan. Vi kan därmed se till att IT-projekten levereras till de säkerhets -och kvalitetsmål som förväntas av kunden. Mer information finns på http://www.forumsql.se Om Rational Software Rational Software hjälper företag att överbrygga problemen med "the e- software paradox". Det vill säga att Rational Software tillhandahåller verktyg, tjänster och metoder för att effektivisera systemutveckling så att företagen kan utveckla system på kortast möjliga tid med högre kvalitet. Rational Software hjälper företag att utveckla och implementera affärskritiska system och tillämpningar. Detta gäller såväl tillämpningar för elektronisk handel, internet och realtid som andra typer av system. Rational Software erbjuder integrerade verktyg för hela systemutvecklingsprocessen, alltifrån kravhantering och design till versions- och ändringshantering samt testning. The Rational Unified Process (RUP) bygger på många års erfarenhet av att utveckla system och Rational har tagit till vara de erkänt bästa principerna och metoderna vid utvecklingen av denna process. Rational Software har mer än 2.000 anställda runt om i världen, varav cirka 100 i Norden i det helägda dotterbolaget Rational Software Nordic AB. Företaget omsätter drygt 570 miljoner dollar. Mer information om Rationals produkter och företags-filosofi finns på: http://www.rational.com/nordic ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar