Förvärv av Forum SQL AB klart

Förvärv av Forum SQL AB klart. Vid Fastighets AB Bonifazius bolagsstämma godkändes det av Bonifazius styrelse föreslagna förvärvet av IT och Internet företaget Forum SQL AB. Samtidigt beslöts att Fastighets AB Bonifazius byter namn till Forum SQL AB. Förvärvet av Forum SQL AB Bonifazius förvärvar Forum SQL AB genom en apportemission av 26 miljoner nya aktier. Efter emissionen har Bonifazius 41,5 miljoner aktier. Ny styrelse: Vid bolagsstämman valdes följande styrelse; Hans Fürstenbach, ordförande, f. 1951. tidigare ordförande i Forum SQL AB, partner i CAPM Corporate Advisors AB. Christer Sturmark, f.1964. Författare, föreläsare och IT - debattör. Han är tillsammans med Jan Carlzon grundare av Cell Network. Han är ordförande i näringslivsminister Rosengrens rådgrupp för den digitala ekonomin. Gunnar M. Carlsson, f.1948. tidigare ordförande i Fastighetsbolaget Bonifazius AB. VD i Exposure Management AB. Robert Wikholm, f.1953. Advokat, styrelseordförande i Q-Med och NLK Näringslivskredit Gerry Saglind, f.1954. VD I Forum SQL sedan företagets grundande. Optionsprogram Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att erbjuda ledning och anställda ett optionsprogram. Optionerna motsvarar maximalt 3 miljoner nya aktier. Det ger en utspädning på maximalt 7,2% Ny noteringsplats Bolaget, som för närvarande noteras på Göteborgslistan kommer att ansöka om notering på SBI eller Nya Marknaden. För mer information besök http://www.forumsql.se eller: Forum SQL AB, verkställande direktör Gerry Saglind 08 7 300 300 0706 40 32 82 Forum SQL AB, styrelsens ordförande Hans Fürstenbach 08 22 60 10 0705 52 04 27 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar