Frango utökar produktportföljen med Frango Controller

Frango utökar produktportföljen med Frango Controller Idag lanserar Frango sitt nya koncernstyrningssystem - Frango Controller. Systemet möjliggör "En-väg in" till alla funktioner över Internet eller företagsnätverk och är anpassat för att hantera ett mycket stort antal samtidiga användare. Detta tillfredställer de höga krav som koncerner och organisationer med komplexa strukturer ställer på avancerade finansiella styrverktyg. Frango Controller är det senaste tillskottet till bolagets produktportfölj - Frango Management Perspective Suite. - Rapporteringskraven ökar långsiktigt över tiden, både vad gäller frekvens och kvalitet. Antalet strukturaffärer blir fler, vilket också ställer ökade krav på rapporteringen. Det här gör att det finns ett kontinuerligt behov av bra koncernstyrningssystem, menar Magnus Larsson, Koncernchef Frango. - Vi är redan igång med försäljningen av Frango Controller i Sverige. Frango tecknade i dagarna ett avtal med Telia för koncernens samtliga teliabolag, totalt 450 användare. Detta är en mycket viktig bekräftelse på att vi är på rätt väg med Frango Controller, säger Johan Berggårdh, Försäljningschef Frango Nordic. Frango har nu en portfölj av systemlösningar som täcker behovet hos kunder med allt ifrån förhållandevis enkla krav på koncernstyrsystem, till kunder med mycket höga krav på systemen. Lanseringen sker i Sverige. Lansering i övriga världen kommer att ske successivt under våren 2002. För ytterligare information kontakta: Johan Berggårdh, Försäljningschef Frango Nordic AB 08-555 775 32, 070-321 77 32 Johannes Westergården, Produktchef Frango AB 08-555 775 90, 070-321 77 90 Frango är ett ledande specialistföretag för strategisk finansiell styrning av komplexa organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar systemlösningar samt tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder. I Sverige har Frango bland andra ett 80-tal börsnoterade kunder. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar