Telia väljer Frango

Telia väljer Frango Telia har tecknat avtal med Frango för leverans och implementering av Frangos systemlösning för koncernrapportering- och konsolidering. Lösningen är avsedd för Telia-koncernens legala och operationella rapporterings- och analysbehov och skall användas av samtliga teliabolag. Ordern omfattar inledningsvis programvara för 450 användare. Leverans, som är baserad på Frangos nya produkt, påbörjas i november. - Vi är glada över att kunna hälsa Telia välkommen som kund till Frango. Med vår kompetens och erfarenhet ska vi möta Telias höga förväntningar. Den här affären är en viktig bekräftelse på att vår lösning ligger i linje med komplexa koncerners krav på rapporteringssystem, säger Ulf Alkelin VD på Frango Nordic AB. - Frango har under utvärderingsprocessen visat att man är den leverantör på marknaden som bäst kan möta Telias krav. Vid valet av nytt rapporterings- och konsolideringssystem var det viktigt att hitta en avancerad lösning byggd på innovativ och stabil teknik. Till målen med projektet hör att öka kvalitén i rapporteringen och samtidigt korta tiden i bokslutsprocessen, säger Bo Jacobsson , CFO på Telia AB. Frangos systemlösningar är styrverktyg för koncernledningen i företag och organisationer med höga krav på snabbhet, styrning, rapportering och analys. Styrkan i produkterna är framförallt förmågan att fungera i stora kunders komplexa koncernstrukturer med många användare och som stöd vid strategiska, taktiska och operativa beslut. För ytterligare information kontakta: Ulf Alkelin, VD Frango Nordic AB 08 - 555 775 60, 070 - 321 77 60 Magnus Larsson, VD och Koncernchef Frango AB 08 - 555 775 90, 070 - 321 77 90 Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Telias idé är att utveckla och driva den absoluta spetstekniken i ett utpräglat mänskligt perspektiv och att skapa en ny värld där människor kan frigöra sina möjligheter, privat och i arbetet. Frango är ett ledande specialistföretag för strategisk finansiell styrning av komplexa organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar systemlösningar samt tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder. I Sverige har Frango bland andra ett 80-tal börsnoterade kunder. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar