Freedesk AB genomför lyckad kapitalisering och förbereder inför planerad notering på AktieTorget våren 2017

Freedesk AB (”Freedesk”) har under hösten 2016 erhållit totalt cirka 5 MSEK genom en private placement som genomförts i syfte att möjliggöra för bolaget att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Likviden kommer också att öka bolagets innovationsmöjligheter och möjliggöra fortsatt arbete med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner. Nu förbereder Freedesk för en listningsemission och efterföljande planerad notering på AktieTorget, vilken är beräknad att äga rum under våren 2017.

Människor lever idag längre än någon tidigare generation, men livsstilarna har drastiskt förändrats under det senaste århundradet – från fysiskt hårt arbete till en värld som styrs av digitala skärmar och stillasittande. Detta leder till nya typer av hälsofrågor. Människor idag spenderar alltför mycket tid sittandes – i genomsnitt cirka 7,7 timmar per dag och i vissa fall ända upp till 15 timmar per dag. Många stillasittande timmar är associerade med en rad kroniska sjukdomar och för tidigt död. För arbetsgivaren leder en ohälsosam personal bland annat till ökade kostnader för sjukfrånvaro och inkonsekvent kvalitet på arbetet. För samhället kommer hälsoproblem associerade med inaktivitet i den yngre generationen att innebära stora utmaningar för samhällets sjukvårdsbudgetar i framtiden. Genom att tillhandahålla produkter som stödjer ergonomiskt och flexibelt arbete och bidrar till en högre vardagsaktivitet, kan en stor förändring avseende hälsa och välbefinnande hos användarna uppnås.

Freedesk är ett företag som just börjat sin resa mot att utveckla ett brett utbud av tillgängliga, enkla och meningsfulla produkter för en mer aktiv och hälsosammare livsstil. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk desk riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta. Bolagets ambition är att nå hög volym och lönsam försäljning inom två till tre år räknat från genomförd private placement, i Europa och USA, spritt över en rad olika modeller av Freedesk desk risers, samt att komplettera dessa med relevanta tillbehör, och andra produkter för vardagsaktivitet.

Freedesk har under hösten 2016 genomfört en private placement, som fulltecknats och tillfört Freedesk cirka 5 MSEK för att möjliggöra expansion av verksamheten. Sammantaget tecknade cirka 55 parter, både befintliga och nya delägare, aktier i genomförd private placement. Syftet var att möjliggöra för Freedesk att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Emissionslikviden kommer också att öka bolagets innovationsmöjligheter och möjliggöra fortsatt arbete med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner. Freedesk planerar en listningsemission och notering på AktieTorget under våren 2017. 

VD Stefan Westergård kommenterar

”Tack vare kapitaltillförseln har Freedesk möjlighet att expandera verksamheten. Vi befinner oss i ett accelerationsläge, där vi ser stora fördelar med att stärka bolagets finansiella ställning för att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. En starkare finansiell ställning kommer också att öka våra innovationsmöjligheter och möjliggöra fortsatt arbete med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner, samt att säkra våra immateriella rättigheter för kommande produkter. Teamet och jag tackar alla investerare för förtroendet och ser med tillförsikt fram emot den kommande tiden”, säger Stefan Westergård.

Stefan Westergård
VD
stefan.westergard@thefreedesk.com
Freedesk AB har som ambition att förse marknaden med flexibla, enkla och tillgängliga lösningar för, att möjliggöra för varje dag, att vara en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Bolagets första lanserade produkt – Freedesk Desk Riser – är en patentsökt enkel och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp och arbeta. Desk Riser är den första av många produkter i bolagets innovationspipline. Freedesks utvecklingskärna finns i Lund och Malmö med omnejd och utveckling görs i samarbete med experter från hela Sverige.

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Media

Media

Dokument & länkar