Marknadsmeddelande 113/17 – FreeDesk AB noteras på AktieTorget den 10 maj, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för FreeDesk AB:s aktie är den 10 maj 2017.  Kortnamnet för aktien är FREESK.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 666 701,16 sek (10 256 941 aktier).

Information om aktien:

Kortnamn: FREESK
Aktienamn: Freedesk
ISIN-kod: SE0009496383
OrderBoks-ID: 137368
Organisationsnummer: 559019-4261
Kvotvärde: 0,065 SEK
Första handelsdag: 10 maj, 2017
Maximal antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 10 425 346.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick
Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 5 maj 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Prenumerera