Beslut från ordinarie bolagsstämma i Freetel AB

Beslut från ordinarie bolagsstämma i Freetel AB Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören samt omvalde samtliga styrelseledamöter; Pontus Bonnier, Johan Hernmarck, Ola Lindell, Håkan Ramsin och Lars Save. Bolagsstämman biföll också styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet med 57.596.927 kronor och 40 öre till 6.399.658 kronor och 60 öre, för avsättning till reservfond. Aktiekapitalet nedsättes genom minskning av akties nominella belopp till 10 öre. Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om utfärdande av personaloptioner som ger möjlighet att förvärva maximalt 5.000.000 aktier av serie B i bolaget. Personaloptionerna skall erbjudas samtliga anställda i bolaget i enlighet med en av styrelsen beslutad tilldelning. Bolaget avser att infria optionerna genom nyemission av aktier vid senare tillfälle. Personaloptionerna skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 31 oktober 2004 till och med den 30 april 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Freudenthal, vd Tel. 08-556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Eller besök vår hemsida: www.freetel.se Om Freetel Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SAP, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor. Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar