Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1januari-31december

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari - 31 december, 2002 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet · Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 83,2 MSEK, (71,7 MSEK). · Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Årets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgår till - 6,5 MSEK, (- 20,2 MSEK) · Ett positivt resultat före goodwillavskrivningar uppnåddes under fjärde kvartalet. Omsättningen under kvartalet uppgick till 22,7 MSEK (21,9 MSEK) Resultatet före goodwill-avskrivningar uppgick till 0,2 MSEK. · Omsättning per anställd steg från 2,8 MSEK under 2001 till 4,2 MSEK för 2002, motsvarande en ökning med 50% jämfört med föregående år. Stockholm den 27 februari 2003 Michael Freudenthal Verkställande direktör, Freetel AB (publ.) Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Freudenthal, VD Tel. 08-556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Peter Larsson, CFO Tel. 08-556 965 43 peter.larsson@freetel.se Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport första kvartalet: 30/4 Delårsrapport andra kvartalet: 29/8 Delårsrapport tredje kvartalet: 30/10 Bokslutskommuniké 2003: 23 februari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00620/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00620/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar