Freetel AB beslutar om nyemissionsom fulltecknats

Freetel AB beslutar om nyemission som fulltecknats Styrelsen i Freetel AB (publ) beslöt den 30 juli 2003 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, vilket registrerats hos Patent- och registreringsverket 22 juli, 2003, att bolagets aktiekapital skall ökas med 1.600.000 kronor genom nyemission av 16.000.000 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 10 öre. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma externa investerare. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant med 39 öre per aktie. Nyemissionen är fulltecknad, vilket motsvarar ett kapitaltillskott på cirka 6,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. För ytterligare information, vänligen kontakta: Freetel Peter Larsson, CFO Tel. +46 8 556 965 43 peter.larsson@freetel.se Michael Freudenthal, VD Tel. +46 8 556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Eller besök vår hemsida: www.freetel.se Om Freetel Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor. Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar