Freetel AB meddelar att nyemissionen övertecknats

Freetel AB meddelar att nyemissionen övertecknats Styrelsen i Freetel AB (publ) beslöt den 9 juli 2003 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, vilket registrerats hos Patent- och registreringsverket samma dag, att bolagets aktiekapital skall ökas med 3.500.000 kronor genom nyemission av 35.000.000 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 10 öre. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma externa investerare. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant med 39 öre per aktie. Nyemissionen är fulltecknad, vilket motsvarar ett kapitaltillskott på cirka 13 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Freetel AB meddelar även att samtliga aktieägare i One2com AS har godkänt förvärvet av det norska bolaget One2Com AS. Köpet av samtliga aktier i One2Com, som syftar till en sammanslagning av de två bolagen, genomförs enligt den så kallade poolingmetoden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Freetel Peter Larsson, CFO Tel. +46 8 556 965 43 peter.larsson@freetel.se Michael Freudenthal, VD Tel. +46 8 556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se eller besök vår hemsida: www.freetel.se Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista och huvudkontoret ligger i Nacka. Läs mer om One2Com på bolagets hemsida: www.one2com.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar