Samtliga nyemissioner i samband med sammanslagningen med one2com A/S nu registrerade

Samtliga nyemissioner i samband med sammanslagningen med one2com A/S nu registrerade Freetel AB meddelar att samtliga nyemissioner hänförliga till sammanslagningen med one2com A/S nu tillfullo registrerats hos PRV. Efter genomförda kontant- och apportemissioner uppgår aktiekapitalet till 23 224 453 kronor, det totala antalet aktier uppgår till 232 224 453. Nyemissionerna har tillfört bolaget cirka 25 MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Larsson, CFO Tel. 08-556 965 43, Mobil 070-5898924 peter.larsson@freetel.se Eller besök vår hemsida: www.freetel.se Om Freetel/One2com AB Bolaget är Skandinaviens ledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner ochtillhörande kringprodukter. Koncernen har drygt 40 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Proforma uppgick intäkterna 2002 till cirka 251 Mkr. Aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT01460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT01460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar