AstraZeneca

Frontec tecknar ramavtal med AstraZeneca Frontec har tecknat ramavtal med AstraZeneca avseende IS/IT tjänster. Ramavtalet är ett led i AstraZenecas mål att reducera antalet leverantörer och skapa närmare samarbeten med ett antal utvalda "Preferred Suppliers" för att därigenom ytterligare effektivisera inköpen av IS/IT-tjänster. Frontec har sedan början av nittiotalet arbetat med AstraZeneca inom flera områden, framför allt med tjänster inom projektledning, verksamhets- och IT-utveckling samt integration. Nu utvidgas och fördjupas samarbetet genom att Astra Zeneca har valt Frontec som en bland flera ramavtalspartners. -Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom verksamhetsin tegration och vi ser mycket positivt på ett fördjupat samarbete med Astra Zeneca, säger Per Tjernberg, VD Frontec. Mer information: Madelene Sandgren, Informationsdirektör, tel: 070 310 89 970 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar