Försäljningen av BlueLabs genomförd

Försäljningen av BlueLabs genomförd Idag har försäljningen av Frontecs aktier i BlueLabs genomförts efter Konkurrensverkets godkännande under juli månad. Flextronics har erlagt första delen av köpeskillingen, 175 MSEK. Förvärvet sker kontant och köpeskillingen beräknas uppgå till drygt 180 MSEK. Affären beräknas ge Frontec en realisationsvinst om cirka 100 MSEK under tredje kvartalet 2002 och en likviditetseffekt om minst 150 MSEK. De exakta beloppen sätts utifrån upprättad balansräkning per den 31 juli 2002. I Frontec har det sedan hösten 2000 pågått ett arbete med att omstrukturera och ompositionera företaget. Från att ha varit ett diversifierat programvaru- och tjänsteföretag har Frontec utvecklats till ett fokuserat IT-konsultföretag. Avyttringen av BlueLabs är ett led i denna process att utveckla ett Frontec med fokus på affärs-kritiska integrationslösningar. Efter försäljningen av BlueLabs har Frontec cirka 500 medarbetare. Mer information: Per Tjernberg, VD Frontec, tel 08 - 587 97 505 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar