Frontec får uppdrag av Sandvik

Frontec får uppdrag av Sandvik Sandvik AB har tecknat avtal med Frontec för assistans vid införande av SAP R/3 inom ekonomiområdet. Vid införandet, som också omfattar integration med befintliga kringsystem, kommer Frontecs koncept för affärsdrivet införande av standardsystem att användas. I uppdraget ingår även kompetensöverföring från Frontec till Sandvik avseende R/3. Integrationen med befintliga kringsystem kommer att bedrivas med metoden Skarvlös systemintegration, vilket starkt bidrar till det snabba införandet. Frontecs metod har använts framgångsrikt vid liknande projekt som även uppmärksammats internationellt. - Sandvik är en strategiskt viktig kund för varje leverantör inom IT- sektorn, eftersom man ligger långt framme i sin eBusiness-utveckling. Vi har tidigare samarbetat när det gäller systemutveckling och det känns mycket stimulerande att vi får förtroendet även när Sandvik nu etablerar en standardsystemplattform,säger Michael Bergquist, VD Frontec Affärssystem. Vi har också stor erfarenhet av de fördelar som ett Shared Service Center ger, dvs att alla gemensamma administrativa funktioner finns samlade i en och samma organisation. Driftstart kommer att ske 2001-04-02. Mer information: Per Djäknegren, Chef Enterprise Applications, Frontec, tel:031-707 11 25 eller 0709 73 1125 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar