Frontec Multidesign bygger webbportal för Birgittajubileum

Frontec Multidesign bygger webbportal för Birgittajubileum Länsstyrelsen i Östergötland har valt Frontec Multidesign som leverantör av den webbportal som ska kommunicera 700-årsjubileet av heliga Bir gittas födelse. Syftet med webbportalen är att besökaren ska uppleva hi storien kring heliga Birgitta och skapa intresse för Birgittagestalten och hennes betydelse genom historien, härigenom ges också en kunskap om medeltidens kultur och värdeskalor. Målgrupper för webbportalen är allmänhet och skolor samt forskarvärlden. Multidesigns uppgift är att skapa en webbportal som både väcker ett all mänt intresse för Birgitta och hennes liv samt lockar till besök i Vadstena. Det ska också bli en mötesplats för forskare inom området och webbportalen kommer att integreras med databaser från Östergötlands läns museum och Länsbiblioteket i Linköping för att ge åtkomst till pågående forskningsarbeten. - Jubileet lyfter fram en kvinna med ett stort religiöst, socialt och politiskt engagemang och webbportalen är ett sätt att förmedla detta till många människor. Vi har valt Multidesign för deras samlade kunskap inom pedagogik, dramaturgi och integration, säger Åse Berglund-E, projektledare för Birgittajubileet. - Det är spännande att vara med och förmedla bilden av en kvinna som genom sin medmänsklighet och kreativitet fortfarande påverkar människor i hela Europa, säger Ingela Wretman, projektledare Multidesign. - Multidesign är ett mediaföretag med fokus på nya interaktiva medier som streaming video och ljud, text och grafik över Internet. Multidesign arbetar med såväl kundens strategi som formgivning och design på Internet. Multidesign är ett helägt dotterbolag till Frontec AB. Mer information: Madelene Sandgren, informationsdirektör Frontec, tel 08-587 97 524 Åse Berglund-E, projektledare Birgittajubileet, tel 0143-768 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar