Frontec och Accenture ingår strategiskt samarbetsavtal

Frontec och Accenture ingår strategiskt samarbetsavtal Syftet med samarbetet mellan Frontec och Accenture är att tillgodose kunders behov av IT lösningar med en stark koppling till affärsutveckling. Genom Accentures och Frontecs samlade kompetens ges kunderna tillgång till allt från strategisk utveckling till djup IT kompetens inom applikationer, integration och infrastruktur. - Frontecs strategi att ingå partnerskap med marknadens ledande aktörer ger kunderna en snabbare omställning till eBusiness. Med Accentures erfarenhet av globala projekt inom management och IT kan vi erbjuda våra kunder en ny helhet. Vi är mycket nöjda med samarbetsavtalet och räknar med att det ska leda till fördjupade och nya kundrelationer, säger Per Tjernberg, VD Frontec. - Vi har länge sökt en svensk partner som kan bistå oss i genomförandet av omfattande och komplexa IT projekt. Frontec har ett arbetssätt och inriktning som kompletterar vår verksamhet på ett bra sätt och vi räknar med att samarbetsavtalet ska tas emot positivt av våra kunder, säger Nils Thudén, Internationell Partner Accenture. Mer information: Nils Thudén, Internationell Partner Accenture 08-451 36 47 eller Per Tjernberg, VD Frontec 08-733 75 05 Om Accenture Den 1 januari 2001 bytte det globala IT- och managementkonsultföretaget Andersen Consulting namn till Accenture. Företaget genomför nu ett omfattande förändringsarbete i syfte att bli den marknadsledande arkitekten och konstruktören bakom nya och innovativa affärslösningar som ska förändra förutsättningarna för hur människor lever och arbetar. Accenture har mer än 70 000 medarbetare i 46 länder och kan erbjuda specialkompetens och lösningar till kunder inom alla näringsgrenar. I Sverige har Accenture drygt 600 medarbetare. Företagets strategi är att bygga nätverk av olika affärsverksamheter så att kundernas totala behov inom consulting, teknologi, outsourcing, alliansbyggande och riskkapital kan tillgodoses. Det nya namnet Accenture är en kombination av engelskans "accent" (tonvikt) och "future" (framtid). Besök gärna Accentures hemsida på www.accenture.com/Sweden Om Frontec Frontec är ett IT- konsultföretag med fokus på lösningar inom eBusiness, noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Frontec har 1000 anställda i Sverige varav 600 med fokus på eBusiness och kan erbjuda lösningar och specialistkompetens inom applikation, integration och change management. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar