Frontec säljer netSolution till TietoEnator

Frontec säljer netSolution till TietoEnator TietoEnator förvärvar verksamheten i Frontec netSolution. Frontec netSolution har 21 medarbetare och omsatte under 2001 cirka 30 MSEK. Affären innebär att Frontec netSolutions verksamhet i Luleå i sin helhet övergår till TietoEnator. Frontec netSolution erbjuder produkter och koncept inom informationshantering med huvudinriktning elektronisk arkivering och dokumenthantering och är sedan tidigare en av TietoEnators nära samarbetspartners. Förvärvet stärker TietoEnators ställning som leverantör av IT-tjänster framför allt inom området 24- timmarsmyndigheten för offentlig sektor. Den nya verksamheten kommer att tillhöra TietoEnators affärsområde Public & Healthcare. - Förvärvet överensstämmer väl med våra mål och strategin att utifrån från våra kunders verksamhet och behov erbjuda de bästa tjänsterna och lösningarna. Frontec netSolutions produkter inom SHS (spridnings- och hämtningssystem), dokument- och ärendehantering samt arkiv-lösningar kompletterar vårt idag befintliga tjänsteutbud väl. Vi får på detta sätt en unik position på marknaden med ett mer komplett utbud av tjänster och lösningar inom området 24-timmarsmyndigheten, säger Kjell Lökensgård, VD i TietoEnator DevCon AB inom TietoEnator Public & Healthcare. I Frontec har det sedan hösten 2000 pågått ett arbete med att omstrukturera och ompositionera koncernen från ett diversifierat programvaru- och tjänsteföretag till ett konsultföretag med fokus på tjänster inom eBusiness och integration. Genom försäljningen av Frontec netSolution är denna omstruktureringsprocess avslutad. - Detta är ett naturligt steg för oss och i linje med vår strategi, säger Per Tjernberg, VD och koncernchef i Frontec AB. Nu är Frontec ett renodlat konsultföretag och vår strategi är att utvecklas och växa inom området integration, såväl inom privat som offentlig sektor. Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef Frontec AB, tel 08-587 97 505 Lars-Eric Green, ansvarig för Frontec Venture Zone, tel 0709-73 64 17 Kjell Lökensgård, VD TietoEnator DevCon AB, tel 08-749 80 25 Frontec är med 20 års erfarenhet ledande i Sverige inom integration av processer och informationsflöden. Vi utvecklar kundernas verksamhet mot eBusiness genom att vara specialister på integration av processer och informationsflöden med arbetssätt som enkelt och snabbt ger resultat. Frontec har cirka 800 medarbetare och omsatte under 2001 drygt 932 MSEK. www.frontec.se Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com www.netsolution.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar