Marakanda köper Tur&Retur av Frontec

Marakanda köper Tur&Retur® av Frontec Marakanda har träffat avtal med Frontec om försäljning av Tur&Retur®, ett av de ledande systemen för elektronisk reseadministration. Marakanda, det nya e-handelsbolag som ägs av Telia och FöreningsSparbanken, övertar de fulla produkträttigheterna och avtalen för de över 100 000 användarna. Frontec ansvarar även i fortsättningen för underhåll och vidareutveckling, på uppdrag av Marakanda. Telia är pilotkund för Marakandas elektroniska resehantering, där Tur&Retur® är en central del. Telia räknar med att minska sina utgifter med 150 miljoner kronor om året med detta system. Bland de mer än 100 000 användarna av Tur&Retur® återfinns även Riksförsäkringsverket och Riksdagens Förvaltningskontor. - Med Tur&Retur® och vårt övriga koncept för elektronisk handel kan vi leverera helhetslösningar för kunder, säger Stefan Bergelind, VD för Marakanda. Vårt system för elektronisk resehantering omfattar såväl resebokning och reseräkning som efterföljande hantering av fakturor. - Våra användare anser att Tur&Retur® är det bästa systemet för den svenska marknaden, men Frontec har inte haft resurser att till fullo marknadsföra systemet, säger Per Tjernberg, VD på Frontec. I Marakanda har vi funnit en partner som har ambitionen och möjligheterna att vidareutveckla Tur&Retur® till det ledande resehanteringssystemet, säger Per Tjernberg, som ser försäljningen av Tur&Retur® som ännu ett steg i Frontecs omstrukturering och fokusering på eBusiness. - Utvecklingen av elektroniska tjänster har bara börjat, säger Stefan Bergelind. Mycket kan förenklas och sparas även inom övrig löne- och ekonomiadministration med system liknande Tur&Retur®. Det är vår avsikt att erbjuda alltfler sådana system, till exempel inom offentliga upphandlingar, avslutar Stefan Bergelind, VD på Marakanda. Mer information: Stefan Bergelind, VD Marakanda, 070-678 29 02 Lars-Eric Green, Frontec, 0709-73 64 17 Se även: www.marakanda.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar