Nu kan alla inom företaget publicera information på nätet

Pressmeddelande 2000-05-29 Nu kan alla inom företaget publicera information på nätet Interwoven är ett av världens ledande mjukvaruföretag inom content management, det vill säga effektivisering och kvalitetssäkring av spridningen av information på nätet. Med företagets programvara, som bland annat används av Cisco och Compaq, kan alla inom företaget hantera information på nätet. Frontec är en av företagets samarbetspartners på den svenska marknaden. Content management, det vill säga hantering av innehållet på företagens Internet- och Intranätsidor är ett högaktuellt ämne. Ju mer av företagens verksamhet och kommunikation som sker via nätet, desto viktigare är det att alla anställda kan vara med och sprida information via webben. Men för att kunna sprida hanteringen inom organisationen måste företagsledningen veta att materialet som publiceras är kvalitetssäkrat och når alla inom företaget. Amerikanska Interwovens programvara för content management, TeamSite, lanseras nu i Sverige. - Med det här redskapet kan alla inom organisationen - från sekreteraren till högsta chefen - själva publicera information på företagets Internet och intranät. Det effektiviserar distributionen och man behöver inte längre vara expert för att hantera webben. Frontecs affärsidé är att hjälpa kunderna att utnyttja nätet för att göra affärer på nya sätt. Därför passar Interwovens programvara väldigt väl in i vårt erbjudande, säger Pär Lagström, partneransvarig på Frontec. Många större företag och organisationer, kommuner och landsting i Sverige använder fortfarande Internet i en mycket begränsad omfattning i sin dagliga verksamhet. Här får denna målgrupp ett verktyg som gör att de snabbt kan komma igång och utnyttja nätet. Mallar och definerade arbetsflöden ser till att informationen sprids på ett kontrollerat sätt inom hela organisationen. Programmets öppna arkitektur gör att det är enkelt att integrera med företagens befintliga IT-system, affärssystem m m. - Integration med befintliga system är vad mycket handlar om när större företag och organisationer ska ut på nätet, eftersom det är från dessa system som informationen hämtas. Frontecs djupa kompetens inom integration gör att vi kompletterar Interwovens utbud på ett bra sätt, säger Pär Lagström. Kontaktpersoner: Pär Lagström, partneransvarig, Frontec Tel 031-707 10 78, Mobil 070-913 10 78 Jan Nordhagen, Vice President Interwoven Europe Mobil +44 776 8955 611 Onsdag 31 maj demonstrerar Interwoven webbverktyget på ett IDG-seminarium som äger rum kl. 07:45-10:30 i Finlandiahuset, Snickarbacken 4 i Stockholm. Frontec AB Publ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar