Analysguiden: Fullt fokus på innehaven med uppsida kvar

FrontOffice lät under gårdagen meddela om försäljningen av tre helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion AB, KROSS och Konkurs punktse Sverige AB. Den totala köpeskillingen uppgick till åtta miljoner kronor vilket betalas kontant av köparen Dovontil Holdings Ltd. Det bedöms av oss som marknadsmässigt och adderar likviditet.

Det strategiska beslutet medför att FrontOffice nu är ett renodlat investmentbolag och möjliggör för ledningen att effektivisera resursutnyttjandet. Investeringsfokus kommer ligga kvar på Fintech och tillväxtinvesteringar. Rimligtvis kommer dock tyngdpunkten ligga på Fintech.

I portföljen finns i dag fyra innehav. Vår bedömning är att lejonparten av portföljens värde är hänförbart till innehaven i Fintech-bolagen FTCS och Quickbit (QB). I vår senaste analys värderade vi upp innehavet i QuickBit samtidigt som vi också flaggade för att nyhetsflödet från FTCS har varit begränsat. Uppvärderingen i QB berodde på lönsamhet och kraftig volymtillväxt som överträffade våra förväntningar. Detta efter framgångsrik lansering genom flera introducentnätverk. Vi tror att en listning av QB kan ligga inför dörren och bedömer att en rimlig pre money-värdering kan komma att ligga mellan 225 och 250 miljoner kronor. FrontOffice andel uppgår till 10,3 procent.

Sedan den senaste uppdateringen av analysen (läs här) på FrontOffice från 26 mars 2019 har aktien stigit med 34 procent. Vid detta tillfälle beräknade vi ett motiverat pris per aktie om 2,1 kronor i ett bas-scenario och uppsida kvarstår således. Vår värdering påverkas inte i någon större utsträckning av försäljningen av tidigare nämnda dotterbolag.

Syns inte bilder? Läs här.

wysiwyg_image

Från ett tekniskt perspektiv har aktien brutit upp ur en fallande trendkanal under positivt och stigande momentum. MA200 möter upp som nästa nivå på uppsidan runt 1,73 kronor.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera