Analysguiden: Hög förväntad avkastning...

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Turnaround innebär att man vänder bolag från en negativ nedåtgående trend, till att visa ett positivt resultat. Den förväntade avkastning i turnaround-case är hög, liksom risken.

FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i turnaround-case och i tillväxt­bolag. Genom de helägda dotter­bolagen KROSS och Svensk Företagsrekonstruktion (SFR) som hjälper företag med obeståndsproblematik (konsultverksamhet), genomlyser koncernen en stor mängd företag som är i behov av turnaround. Företag, vilka FrontOffice får direktinsyn i och då kan välja ut de företag de anser ha potential för en stor värdeökning och investera i dem.

I bolagets portfölj finns även tillväxtbolag med fokus på Fintech som möjlig­gör snabbare, säkrare och min­dre kostsamma penga­flöd­en relativt många av dagens system. Detta sker genom att arbeta med block­kedjor. Invest­eringarna utgörs av bolagen FTCS och Quickbit som båda har goda förutsättningar att befästa sig på sina respektive marknader. FTCS:s avtal med Banko BS2 med ett värde upp till 300 miljoner kron­or per år påvisar detta. QuickBit är ett svenskt, publikt Fintech-bolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain. Vår be­döm­­ning är att värde­­ökningen på investeringen i FTCS närmar sig 100 pro­cent. Således har inne­hav i Fintech hittills varit mycket bra investeringar.

I en ansats att värdera FrontOffice har vi summerat värdet på koncernens affärs­områden; (i) investerings- och (ii) konsultverksamheten. I basscenariot utgör investerings­­­portföljen cirka 81 procent av summan/rörelsevärdet. För att komma fram till ett värde per aktie har vi från summan subtraherat koncernens nettoskuld och koncern­gemensamma kostnader för nästa 12 månader. Genom denna metod beräknas ett motiverat värde per aktie om 2,6 kronor för de kommande 6 - 12 månaderna i ett basscenario. Det motsvarar en sub­stansrabatt på 5 procent relativt vårt bedömda substans­värde på portföljen. Genom­­snittlig sub­stans­rabatt bland listade invest­ment­­bolag är 9 procent. Avvikel­sen mot genomsnittet motiveras av värdet i konsultverk­samheten.

Lär hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera