FrontOffice Nordic AB (publ) slutför avyttring av samtliga aktier i Abelco AB Investment Group (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har slutfört avyttringen av kvarvarande innehav i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”). Totalt har FrontOffice delat ut och avyttrat 32 000 000 Abelco-aktier under 2017. 

Som tidigare kommunicerats har 15 290 996 Abelco-aktier delats ut genom s.k. sakutdelning till aktieägarna. Sakutdelningen beslutades av extra bolagsstämma den 30 juni 2017, med avstämningsdag 18 augusti 2017.  

Resterande innehav i Abelco, totalt 16 709 004 aktier, har nu avyttrats, varav ca 59 % av aktierna har avyttrats utanför marknaden. Resterande ca 41 % har avyttrats över marknaden.

FrontOffice totala nettointäkt för nu genomförd avyttring uppgår till 3,44 mkr.

”Investeringen i Abelco har varit en mycket lyckosam affär för FrontOffice och det känns naturligtvis väldigt roligt att i och med slutavvecklingen av Abelco-innehavet kunna visa våra aktieägare och marknaden att vi levererar över förväntan” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

”Våra aktieägare har fått ta del av utdelning i form av aktier och bolaget har stärkt sin kassa. I och med slutförandet av avyttringen tydliggörs även distansen mellan FrontOffice och Abelco. Den goda affärsrelationen finns givetvis kvar” säger Johan Lund.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat flera hundra bolag sedan start.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.  

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Investeringen i Abelco har varit en mycket lyckosam affär för FrontOffice
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)
Våra aktieägare har fått ta del av utdelning i form av aktier och bolaget har stärkt sin kassa
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)