FrontOffice övergår till hel- och halvårsrapportering

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har med anledning av försäljningen av helägda dotterbolag beslutat att tillsvidare endast publicera hel- och halvårsrapporter. Detta innebär således att nästa rapporttillfälle är 21 augusti 2019.

Med anledning av försäljningen av FrontOffice dotterbolag, kommer den löpande verksamhet inte ha samma transaktionsintensitet som tidigare och därmed kommer inte resultatet påverkas kortsiktigt.

FrontOffice nästa rapporttillfälle är 21 augusti 2019.

Nyheter kommer publiceras löpande likt tidigare. 

Kalendarium
Årsstämma: 16 maj
Rapport avseende halvåret: 21 aug 2019
Bokslutskommuniké 2019: 20 feb 2020

 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar