Oskar Eriksson ny tf VD i The Great Wild

Styrelsen i The Great Wild AB (publ) har utsett Oskar Eriksson till tf. VD. The Great Wild är ett portföljbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”). Oskar Eriksson har arbetat i koncernen sedan hösten 2017 och nu senast som Business Controller i FrontOffice, en roll han fortsätter parallellt.  

Oskar kommer ansvara för att utveckla The Great Wilds stora sociala ekosystem innehållande nära 100 000 jakt- och friluftsintresserade personer.

”Vi behöver ta nästa steg i processen att utveckla The Great Wild och en viktig del i FrontOffice aktiva ägande är att själva kliva in i bolagen och driva dem om det behövs. Oskar har en gedigen kompetens inom bolagsstyrning, kapitalanskaffning och listningsprocesser samt ett brinnande jaktintresse. Jag är övertygad om att han kommer göra ett utmärkt jobb tills vi hittar en permanent lösning säger Johan Lund, Styrelseordförande i The Great Wild och VD i FrontOffice.

Oskar tillträder rollen som Tf. VD den 24 augusti .

http://thegreatwild.com/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar