Quickbit återbetalar brygglån och tillsätter ny VD

Den 16 april förstärkte FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) med ett brygglån om 1 MSEK inför kommande listning. Lånet har nu återbetalats till fullo, jämte ränta. 

”Quickbit arbetar med att förbereda sin listning och i det arbetet ingår självfallet kapitalanskaffning, vilket har möjliggjort att de kan återbetala lånet och fortsätta arbetet mot sin listning,” säger Johan Lund VD, FrontOffice.

Quickbit meddelade även idag att deras Senior advisor, Jörgen Eriksson, tar över rollen som VD efter Reinhold Konnander. Konnander kvarstår som styrelseledamot.

Jörgen Eriksson har sedan i våras varit drivande för utvecklingen av Quickbits operativa verksamhet i Gibraltar. Han har lång erfarenhet från internationell affärsutveckling och djup kompetens kring finansmarknader. Jörgen har en bakgrund som Director of Europe, Middle East and Africa (EMEA) för Wall Street Systems, där han bland annat ansvarade för att skapa systemen för den Europeiska Centralbanken (ECB). 

Ouickbits listningsprocess pågår enligt plan. För status avseende Quickbits operativa utveckling och information kring pågående listningsprocess hänvisas till: https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar