Beslut från extra bolagsstämma i Frontyard

Beslut från extra bolagsstämma i Frontyard Vid gårdagens extra bolagsstämma i Frontyard AB godkände stämman enhälligt att: · Bemyndiga styrelsen till att till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om maximalt 3.500.000 B-aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt. · Förvärva de sista aktierna i eHem AB via en riktad apportemission uppgående till 18.441 B-aktier. · Emittera ytterligare 5.784 B-aktier för kvittning mot lån för ett tidigare genomfört bolagsförvärv. För ytterligare information kontakta: Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51 Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00300/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar