Frontyard (publ) och Eyescream @home i samarbete Intentionsavtal om att leverera helhetslösningar inom Intelligenta hem

Frontyard (publ) och Eyescream @home i samarbete Intentionsavtal om att leverera helhetslösningar inom Intelligenta hem Frontyard AB har skrivit intentionsavtal om samarbete med Eyescream @home AB.. Avtalet innebär att Frontyard skall leverera helhetslösningar för Intelligenta hemmet via Eyescream @homes portal, hemmasidan@. Den sammanlagda marknadspotientialen är idag cirka 60 000 lägenheter vilken beräknas öka väsentligt den närmaste tiden. Eyescream @home är marknadsledande inom internetbaserade affärslösningar för fastighetsägare och har idag samarbete med tio SABO-företag och två regionala HSB-föreningar. - Vi bedömer att detta inledande samarbete med Frontyard har mycket stor potential. De tjänster som vi nu kan erbjuda våra uppdragsgivare kommer att bli ytterligare ett starkt konkurrensmedel för fastighetsägarna både vad det gäller ekonomisk styrning, bekvämlighet och inte minst trygghet, säger Peter Ovrin, VD Eyescream @home AB. Samarbetet är inriktat på att i första hand gemensamt definiera, utveckla och marknadsföra Frontyards produkter och tjänster och system som en integrerad del av Eyescream @homes internetportal. hemmasidan@ hjälper fastighetsägare till förbättrad kundkommunikation, ökad service och tillgänglighet (kundlojalitet) samt inte minst möjligheten att erbjuda olika tjänster till sina kunder. - Eyescream @home AB är nischat mot bostadsbolag i synnerhet och fastighetsägare i allmänhet. Tack vara detta samarbete kan ytterligare 100 000-tals hushåll snar framtid att kunna använda Intelligenta tjänster dagligen, säger Jan Engström, VD Frontyard AB. Frontyard har sedan tidigare samarbete med Modulenthus som i dag har tjänster för det Intelligenta hemmet som en del i sitt basutbud. Modulenthus och Frontyard var först i världen med tjänster för det Intelligenta hemmet i ett serietillverkat hus. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD Frontyard, tel. 0705-66 48 47 www.frontyard.com Peter Ovrin, VD Eyescream @home AB, tel. 0709-53 55 40 www.hemmasidan.com FRONTYARD är marknadsledande i Europa inom produkter och tjänster för det Intelligenta hemmet och inom Videokonferens i Skandinavien. Frontyard är verksamt i 20 länder och har huvudkontor i Göteborg. Företaget har 75 anställda. EYESCREAM @HOME levererar Internetbaserade affärslösningar för fastighetsföretag med fokus på tjänsteutbud, kommunikation och information. Företaget ingår i Eyescream- koncernen som har 75 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar