Frontyard (publ) rapporterar god kundinströmning

Frontyard (publ) rapporterar god kundinströmning Frontyard AB (publ) tecknar avtal med nya service providers Frontyard AB (publ) rapporterar stark inströmning av kunder. Under den senaste tiden har ett flertal samarbeten och förvärv rapporterats. I och med detta har bolaget erhållit ett flertal nya ramavtal med "service providers" (SP). Frontyards strategi går delvis ut på att via SP inom telekom, energi och fastighet erbjuda lösningar till slutkunder. Sedan tidigare hade Frontyard 174.000 kunder under ramavtal. I och med de nya avtalen passerar denna siffran 200.000. Detta skall jämföras med 7.000 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Utöver dessa ramavtalskunder har Frontyard en kundstock om 70.000 betalande kunder, främst inom "Intelligent Living - Infrastructure" och "Intelligent Living - End user & Mobile Services". Målet med ramavtalen är att dessa skall blir betalande kunder som är lönsamma både för SP och Frontyard. SPn får nya värdeskapande tjänster och Frontyard får access till kundbas. Genom förvärven av Utilator och HomeControl stärks Frontyards närvaro i Skandinavien och Storbritannien. Samtidigt rapporteras också bra inströmning av kunder i Spanien/Sydamerika. Under första veckan har mellan fem till tio kunder per dag anslutit sig till portalen för mobila tjänster som nyligen upprättats i samarbete med Casadomo. "Det är glädjande att konstatera att Frontyards produkter och tjänster kan uppvisa en stark attraktionskraft hos våra kunder och partners. Att bolaget stärker sin position i Skandinavien är viktigt eftersom regionen är ledande avseende introduktion av ny teknologi. Samtidigt är det viktigt att ta marknadsandelar i utlandet där den stora kundmassan finns. I dagsläget har vi nu daglig kundinströmning på flera kontinenter vilket gör oss till en ledande aktör.", säger Jan Engström, koncernchef Frontyard AB. Frontyards intelligenta Internettjänster finns idag tillgängliga på engelska, spanska och svenska. Senare under året kommer versioner på Tyska, Franska och Holländska. Bolaget har också stärkt sin teknologiportfölj genom förvärvet av Utilator som är aktiva inom Linux applikationer för Intelligent Living med bl.a. Ericsson som stor kund. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD Frontyard, tel. 031-744 24 00, jan.engstrom@frontyard.com FRONTYARD utvecklar, säljer och levererar Intelligenta Internet tjänster. Bolaget är marknadsledande i Europa inom produkter och tjänster för Intelligenta hem och inom Videokonferens i Skandinavien. Frontyard är verksamt i 20 länder och har huvudkontor i Göteborg. Företaget har 85 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar