Frontyard AB (publ) tecknar intentionsavtal om förvärv av Utilator AB

Frontyard (publ) förvärvar världsledande teknologiföretag Frontyard AB (publ) tecknar intentionsavtal om förvärv av Utilator AB Frontyard AB (publ) har tecknat avtal med ägarna till Utilator AB om att förvärva 100% av aktierna i Utilator AB. Utilator AB är ett ledande teknologiföretag inom Intelligent Living. Bolaget kompletterar Frontyard AB i och med att det främst arbetar med Linux/Unix som bas för sina produkter och tjänster. I och med förvärvet blir nu Frontyard ledande inom teknologi med bas inom både Microsoft och Linux. Samtidigt förstärks Frontyards produktportfölj med ett antal nya tjänster. Utilator har genomfört ett antal uppmärksammade projekt mot kunder såsom Ericsson, E2Home (joint-venture mellan Ericsson-Electrolux), JM, Sydkraft, Telenor etc. Bolaget är förutom Frontyard ett av få bolag i Europa som har dokumenterad erfarenhet av komplexa projekt inom Intelligent Living som inbegriper infrastruktur, slutanvändartjänster och mobila tjänster. Utilator kommer införlivas i affärsområde "Intelligent Living - End User & Mobile Services" Utilator grundades under 1998 som en spin-off av ett forskningssamarbete mellan Ericsson och KTH. Utilator hade vid halvårsskiftet nio anställda och är idag fjorton anställda fördelade på två kontor i Stockholm och Gävle.. Bolaget beräknas uppnå break-even redan under innevarande år. Förvärvet genomförs genom en apportemission på 300.000 nyemitterade aktier av serie B. En tilläggsköpeskilling om maximalt 500.000 aktier kan komma att utges under år 2001 baserat på omsättning, ordertagning och kursutveckling under kommande året. Förvärvet beräknad vara genomfört inom fyra veckor. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD Frontyard, tel. 0705-66 48 47 FRONTYARD är marknadsledande i Europa inom produkter och tjänster för det Intelligenta hemmet och inom Videokonferens i Skandinavien. Frontyard är verksamt i 20 länder och har huvudkontor i Göteborg. Företaget har 75 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar