Frontyard slutför förvärv av engelskt företag Frontyard (publ) tecknar slutligt avtal om förvärv av Home Control

Frontyard slutför förvärv av engelskt företag Frontyard (publ) tecknar slutligt avtal om förvärv av Home Control Frontyard AB har genom dotterbolaget Martek BV tecknat slutligt avtal om att förvärva 75,9% av aktierna i Solera Plc som innehar 100% av aktierna i Home Control. Home Control säljer och marknadsför produkter för "Intelligent Living" under eget varumärke i Storbritannien. I och med förvärvet får Frontyard en stark närvaro på den engelska marknaden. Frontyard AB har genom det 100%-igt ägda dotterbolaget Martek BV, tecknat slutligt avtal om att förvärva 75,9% av aktierna i holdingbolaget Solera Plc som i sin tur innehar 100% av aktierna i HomeControl Plc. Resterande aktier i Solera Plc ägs av personalen. Home Control kommer införlivas i Frontyards affärsområde; "Intelligent Living - Infrastructure". HomeControl är ett starkt varumärke som ytterligare förstärker Frontyards närvaro i Storbritannien. Förutom tillgång till ett starkt varumärke får Frontyard även tillgång till upparbetade marknadskanaler mot större kedjor som t.ex. Dixon group, HomeBase etc. i Storbritannien. HomeControl har 3 anställda. Frontyard äger sedan tidigare 80% av Martek UK Ltd "Genom förvärvet tar vi marknadsandelar och får tillgång till etablerade kanaler för vår mjukvara. Förvärvet ligger i plan med vår uppgjorda strategi både när det gäller expansion och lönsamhet. Förvärvet kommer att påverka vårt resultat positivt under 2001", säger Jan Engström, VD Frontyard AB. Förvärvet genomförs kontant. Köpeskillingen är ej offentlig. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD Frontyard, 031-744 24 00 FRONTYARD är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget marknadsledande inom produkter och tjänster för det intelligenta hemmet i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Frontyard är verksamt i 20 länder och har huvudkontor i Göteborg. Företaget har 100 anställda. Frontyard är noterat på SBI-listan (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar