Pressmeddelande - Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Frontyard visar omsättning och resultat över prognos. Starkaste kvartalet i koncernens historia. * Omsättningen ökade till 104,1 MSEK (62,8 MSEK). * Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) ökade till -8,6 MSEK (-20,2 MSEK). * Engångsposter har belastat årets resultat med -11,6 MSEK. * Goodwill kraftigt nedskriven. Ger möjlighet till positivt resultat efter finansnetto redan under 2001. * Prognos om omsättningstillväxt överstigande 50 % för år 2001, positivt EBITA och positivt resultat efter finansnetto Viktiga händelser under kvartal 4, 2000. * Omsättningen ökade till 45,1 MSEK (17,0 MSEK). * Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) ökade till +1,5 MSEK (-12,9 MSEK). * Engångsposter har belastat kvartalets resultat med -3,5 MSEK * Produkters andel av omsättningen ökade till 80 % (42%) * Exportandelen ökade till 54 % (5%) * Avveckling av all icke produktanknuten konsulting. Alla kostnader tagna under Q4. "Frontyard redovisar en stark rapport där vi överträffar våra prognoser. Vi har renodlat verksamhet till ett internationellt produktbolag inom Intelligent Living och Videokommunikation, vilket börjar ge resultat i form av högre marginaler och ökad omsättning per anställd", säger Jan Engström, VD Frontyard. "Trots att vi under fjärde kvartalet har tagit avvecklingskostnader för affärsområdet Informationssystem gör vi ett positivt resultat - något som vi har för avsikt att fortsätta med", avslutar Jan Engström. Frontyard AB:s aktier är noterade hos SBI Marknadsplats. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på www.bit.se samt www.frontyard.com För ytterligare information kontakta: Jan Engström. VD/Koncernchef. tel. 0709-15 30 50. e-post: jan.engstrom@frontyard.com Frederik Gustafsson. tel. 031-744 24 04. e-post: frederik.gustafsson@frontyard.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00470/bit0001.pdf

Dokument & länkar