Samarbete inom Intelligent Living

Samarbete inom Intelligent Living Frontyard AB (publ) och Hewlett-Packard inleder samarbete inom Intelligent Living Frontyard AB (publ) har undertecknat ett intentionsavtal med Hewlett- Packard gällande samarbete inom Intelligent Living. Samarbetet kommer bland annat att omfatta Hewlett-Packards PC plattform, Frontyards klientmjukvara och Frontyards slutanvändartjänster. - Tillgång till Hewlett-Packards produkter och teknologikunnande kommer att möjliggöra ett ännu starkare produkterbjudande till våra kunder idag. För framtiden kommer detta också att innebära att vi kan paketera nya lösningar på ett sätt som inte gått utan ett samarbete, säger Jan Engström, koncernchef Frontyard AB. Samarbetet kommer att bedrivas inom Intelligent Living som för Frontyards del inbegriper infrastruktur, slutanvändartjänster och mobila tjänster. För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD Frontyard, tel. 0705-66 48 47 FRONTYARD är marknadsledande i Europa inom produkter och tjänster för det Intelligenta hemmet och inom Videokonferens i Skandinavien. Frontyard är verksamt i 20 länder och har huvudkontor i Göteborg. Företaget har 75 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01320/bit0002.pdf

Dokument & länkar